(VABILO) 5. mednarodna konferenca Vzgoja za ljubezen do domovine in države

 

Vzgoja za ljubezen do domovine in države je krovni naslov vrste mednarodnih konferenc, ki jih pripravljajo in izvajajo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije (DKPS). V slovenskem šolskem prostoru gre za eno redkih organizacij, ki že nekaj let skrbno spremlja delo učiteljev v slovenskih šolah na področju domoljubja. Osredotočajo se na pomen izrednih vrednot, kakršne so lastna država, jezik, kulturna dediščina in ohranjanje slovenske identitete. Temelji teh vrednot se oblikujejo v družini, razvijajo pa se v šoli. Lahko se pohvalijo že s štirimi uspešno izvedenimi mednarodnimi konferencami, na katerih so predstavili bogastvo različnih vidikov domoljubja. V naslednjem šolskem letu pa pripravljajo peto konferenco, ki bo posvečena jeziku. Potekala bo 18. novembra 2023 v Osnovni šoli Notranjskega odreda Cerknica in preko spleta. Posvetili jo bodo jeziku pod naslovom Jezik kot temelj narodne identitete.

Skrb za rabo jezika je izredno pomembna tako med odraslimi kot med mladimi. V sedanjem, izredno turbulentnem času hitrih družbenih sprememb, je šola nosilec skrbi za ohranjanje lepega slovenskega jezika. Seveda morajo to njeno nalogo sprejeti in nadgraditi javni mediji in odgovorne institucije, da bodo vsaj delno protiutež površni rabi jezika na družabnih omrežjih. Jezik ni pomemben le v vsakdanji rabi, pač pa ima globlji pomen. V njegovi uporabi leži temelj identitete vsakega naroda.

V Društvu so prepričani, da je potrebno o odnosu do materinščine spregovoriti na konferenci. V plenarnih predavanjih bodo trije strokovnjaki osvetlili slovenski jezik skozi zgodovino in kulturno dediščino ter pogledali v pomen in vlogo šolskega sistema za ohranjanje jezika. Nato bodo svoje dejavnosti in delo v šoli v referatih prikazali udeleženci celotne vertikale izobraževalnega sistema. Enako kot na dosedanjih konferencah bodo besedo dobili tudi udeleženci iz tujine in Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in zdomstva. Njihove izkušnje so izredna obogatitev za slovenske učitelje in posredno tudi za mlade. Vrednote jezika se zavedamo šele takrat, ko je ta ogrožen. Vsaka konferenca pokaže, kako se z izmenjavo medsebojno bogatita matična domovina in slovenstvo izven naših meja.

K sodelovanju na konferenci vabijo predvsem pedagoške delavce in seveda tudi vse, ki v okviru svojega dela in dejavnosti v formalnih ali neformalnih oblikah spodbujajo odnos in rabo lepega jezika ali te vsebine raziskujejo. Za konferenco lahko pripravijo izvirni strokovni ali znanstveni prispevek ter ga predstavijo.

Več informacij o razpisu in razpisnih pogojih lahko najdete na spletni strani DKPS: https://www.dkps.si/izobrazevanje/mednarodna-konferenca/5-mednarodna-konferenca-2023

V okviru vsakoletne konference učitelje in učence društvo spodbuja tudi k praktičnemu ustvarjanju. V sodelovanju z mojstri domače obrti pripravlja nagradni natečaj z naslovom »Košara, izdelek slovenskega pletarstva«. Na njem lahko sodelujejo učenci slovenskih devetletk. Mentorje in učence vabijo k sodelovanju.

Več informacij na spletni strani: https://www.dkps.si/izobrazevanje/natecaj-kosara-2022-2023

Skrb za vrednote, ki so jih naši predniki ohranjali skozi stoletja, je zdaj v naših rokah in v rokah naših otrok. Veliko predanega in zavzetega dela na področju jezika bo osvetlila prav 5. mednarodna konferenca, na katero vabijo predvsem vse zainteresirane učitelje slovenskih šol.

 

Zadnje novice