Po odločitvi Ustavnega sodišča RS; V koaliciji Za otroke gre! bodo potrpežljivo nadaljevali boj za pravice otrok in staršev

Otrok potrebuje mamo in očeta, česar ne more spremeniti noben zakon in ustavno sodišče, vztraja Metka Zevnik, Aleš Primc pa pravi, da je ustavno sodišče, kakršnega imamo sedaj, sramota za državo. Oba zastopnika koalicije Za otroke gre napovedujeta nadaljnji boj za pravice otrok in družin, saj kadar gre za otroke, ni predaje.

Aleš Primc in Metka Zevnik iz koalicije  Za otroke gre! sta 11. novembra 2023  na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o spremembah družinskega zakonika, ki je izenačil pravice istospolnih in heterospolnih oseb tudi glede možnosti posvojitve otrok. Omenjena zahteva za presojo ustavnosti je bila pripravljena z argumenti na 27 straneh, da je družinski referendum za zaščito otrok in družin skladen z Ustavo Republike Slovenije. Poleg tega so bili v njej tudi tehtni argumenti za izločitev treh ustavnih sodnikov, in sicer dr. Katje Šugman Stubbs, dr. Roka Čeferina in dr. Neže Kogovšek Šalamon. Toda kot je poročala STA, Ustavno sodišče RS je kljub vsemu podalo ugotovitev, da sklep o nedopustnosti razpisa referenduma glede sprememb družinskega zakonika ni neskladen z Ustavo RS. Ob tem je sodišče še zapisalo, da je z dvema preteklima odločbama ugotovilo, da je zakon neskladen z ustavo, DZ pa naj bi bil z zakonskimi spremembami sledil temu, kar je ugotovilo ustavno sodišče. Po njihovem stališču naj bi šlo v primeru za izjemo, ko referenduma ni mogoče dopustiti. Spomnimo; državni zbor je z lanskimi spremembami družinskega zakonika izenačil pravice istospolnih in heteroseksualnih parov na področju sklenitve zakonske zveze in posvojitve otrok.

Nevarne spremembe

Pobudo za zakonodajni referendum so v DZ vložili zastopniki koalicije Za otroke gre!, a je DZ sprejel sklep o njegovi nedopustnosti. Nato sta Aleš Primc in Metka Zevnik iz omenjene koalicije vložila zahtevo za presojo ustavnosti sklepa na ustavno sodišče, to pa je odločilo, da je referendum v tem primeru nedopusten, ker naj bi šlo za poseganje na področje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri tem so se sklicevali na 90. člen Ustave RS. Odločitev je bila sprejeta s sedmini glasovi za in z enim proti. Sodnik Marko Šorli je podal pritrdilno ločeno mnenje, proti pa je glasoval ustavni sodnik Rok Svetlič, ki je podal odklonilno ločeno mnenje. Da je bila odločitev ustavnega sodišča v omenjenih dveh zadevah napačna, je Svetlič utemeljeval v prejšnjih ločenih mnenjih, v okviru novega ločenega mnenja pa je zapisal: »Gre za nevarne spremembe v pojmovanju človekovih pravic, zaradi katerih so te postale čisto nekaj drugega in posledično niso več zmožne opravljati svoje temeljne naloge: zaznati dejanske kršitve človekovih pravic. Zgodovina nas uči, da se v nekaterih obdobjih sprostijo take sile, da se jim skoraj ni mogoče upreti. Projekt napredka’ na področju človekovih pravic je ena izmed njih. Če se vzpostavi zahteva, naj se celo znanstvena spoznanja prilagajajo moralnim vrednotam – kar je dobesedno miselnost srednjega veka, zavezujoča pred dobo heliocentrizma –, potlej pravni instituti (glede zakonske zveze, posvojitve itd.) niso imeli veliko možnosti.« Svetlič opozarja, da je do odločitve prišlo kljub temu, da je ustavno sodišče ugotovilo, da imajo istospolni pari že vse pravice, ki jim jih ustava namenja. S tem pa je ustavno sodišče sestopilo z ravni varstva (ustavnih) pravic in se podalo na pot iskanja odgovora na vprašanje, ali sta zvezi med istospolnimi in raznospolnimi pari nekaj enakovrednega ali nekaj povsem identičnega. Svetlič meni, da za takšno presojo v ustavi ni podlage.

Podrto ravnotežje

Ustavni sodnik Rok Svetlič je še zapisal, da v tem trenutku človekove pravice najbolj ogroža podrto ravnotežje med tema dvema platema: kolektivni princip je začel ogrožati princip posameznika. Diskurz človekovih pravic se je spremenil. Splošna deklaracija človekovih pravic naslavlja izključno posameznika, tukaj pa se pogovarjamo o kolektivizaciji človekovih pravic. Če se posamezniki a priori obravnavajo kot žrtve strukturnih družbenih krivic, to ni diskurz človekovih pravic, pač pa – sicer brez dvoma plemenitih – socialnih politik. Morda se zdi, da je boj za ranljive družbene skupine le nadaljevanje boja za boljši svet, kar se na prvi pogled zdi združljivo s temeljno idejo človekovih pravic. Toda žal ni tako, saj s kolektivizacijo človekovih pravic pade bistvo človekovih pravic, njihov univerzalni značaj, je opozoril Svetlič. Samo kot posamezniki smo lahko del univerzalnega reda, saj se, kot opozarja po Rousseauju, le »če se nekdo preda vsem, se ne preda nikomur«. Če se pa osredotočimo na emancipacijo ene skupine, se s tem neizogibno ne osredotočimo na druge skupine. Človekove pravice tako ne zagotavljajo več varstva vsakomur od nas.

Negativna svoboda

V odzivu na odločitev ustavnega sodišča je Metka Zevnik za STA dejala, da je sodišče zaradi zahtev skupnosti  LGBTQIA+ podredilo pravici do največje koristi otroka in do varovanja materinstva in očetovstva ter pravico staršev do vzgoje njihovih otrok, pa tudi pomen zakonske zveze za osnovanje družine. Kot še meni Metka Zevnik, je ustavno sodišče s prepovedjo referenduma vstopilo v rušilno moč negativne svobode, kot to poimenuje ustavni sodnik Rok Svetlič. Metka Zevnik je napovedala, da bodo v koaliciji Za otroke gre! potrpežljivo nadaljevali boj za pravice otrok in staršev, predvsem pa, da si bodo prizadevali, da v vrtcih in šolah ne bodo učili otrok, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost. Po tokratni ustavni odločitvi je odgovornost mater in očetov za vzgojo otrok še večja, zato naj si straši in stari starši za pogovor z otroki in spremljanje, kaj se dogaja v vrtcih in šolah, vzamejo še več časa, je priporočila Metka Zevnik.

Protiustavna odločitev

Tudi borec za pravice otrok Aleš Primc poudarja, da se bodo še naprej zavzemali za pravice otrok in staršev, mam in očetov ter da bodo njihove skrbi in aktivnosti usmerjene v to, da otrok v šolah in vrtcih ne bodo učili, kako se spreminja spol in spolna usmerjenost, kar se že dogaja v državah, kjer so sprejeli posvojitev otrok v razmerja LGBTQA+.  V koaliciji Za otroke gre! bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bodo preprečili vdor ideologije LGBTQA+ v vrtce in šole. »Gre za protiustavno odločitev in odločitev, ki nasprotuje temeljnim pravicam otrok. Otrok ima pravico do mame in očeta in država nima nobene pravice otroku vzeti mame in očeta. Imamo pač aktivistično ustavno sodišče LGBTQA+. To ni nobeno ustavno sodišče, to je sramota za državo,« je za Nova24TV dejal Aleš Primc in zagotovil, da bodo pri koaliciji Za otroke gre! starše usposobili, kako lahko preprečijo posvojitev njihovih otrok v razmerja LGBTQA+. »Pripravili bomo obrazce, kako lahko to naredijo. Smo v razmerah, ko moramo sprejeti, da imamo  sramotno ustavno sodišče in je treba narediti vse za zaščito naših otrok,« še pravi Primc in nadaljuje, da za pravno prakso, ki je v preteklosti že dopustila referendum v podobnih primerih, pomeni, da je ustavno sodišče prelomilo svojo dosedanjo prakso in sprejelo protiustavno odločitev.

Sporna odločevalca

O zadevi sta odločala vsaj dva ustavna sodnika, ki o njej ne bi smela odločati, je poudaril Primc: »Brat ustavnega sodnika Roka Čeferina je sodeloval v referendumski kampanji v videospotu, v kampanji pa je z videospotom sodelovala celo sedanja ustavna sodnica Katja Šugman Stubbs, zato bi morala biti v konkretnem primeru oba izločena.« Aleš Primc je še dejal, da navedenima ustavnima sodnikoma ne zaupa, da odločata v skladu z ustavo. »Tisto, česar jim ni uspelo doseči na referendumih, so sedaj kot ustavni sodniki dosegli na ustavnem sodišču, kar je nedopustno ter zloraba prava in ustavnega sodišča, zato je ta institucija sramota za Slovenijo. To ni nobeno ustavno sodišče, ampak partijska ideološka komisija,« je še dodal Primc in za Nova24TV dodal, da po tej odločitvi ustavnega sodišča za nobeno odločbo ne bo več garancije, da bo obstala, saj katera koli zasedba ustavnega sodišča lahko odslej »povozi« katero koli odločitev ustavnega sodišča. Ni več pravne varnosti in pravne stabilnosti. Odslej lahko ustavno sodišče spremeni katero koli že sprejeto odločitev. Aleš Primc je trdno prepričan, da si velika večina Slovenk in Slovencev, mater in očetov ne glede na njihovo ideološko, politično usmeritev ne želi, da njihove otroke učijo, kako naj spreminjajo spol in spolno usmerjenost, ter da si večina Slovenk in Slovencev ne želi, da so njihovi otroci, na primer v primeru nezgode s smrtnim izidom, posvojeni v razmerja LGBTQA+ in da hodijo na parade ponosa. Da je šlo v Sloveniji vse skupaj že predaleč, kaže tudi to, da Mirovni inštitut v šolah že izvaja ankete in delavnice o t. i. enakosti spolov in otroke v višjih razredih osnovne šole prefinjeno napeljuje na ideologijo LGBTQIA+. V anketi so vso zadevo preoblekli v boj proti t. i. diskriminaciji, predsodkom in stereotipom, pri čemer je nekaj poudarkov celo ustreznih, da zakrijejo njihov namen. Žal pa je v resnici ta namen samo eden, poudarjajo v koaliciji Za otroke gre!: čim več otrok zvabiti v vrste LGBTQIA+ prek vseh mogočih trikov, zato v koaliciji Za otroke gre! pozivajo, da če se s tem starši ne strinjajo, naj šoli sporočijo, da njihov otrok pri tovrstnem ideološkem programu LGBTQIA+ ne bo sodeloval.

Na Evropsko sodišče

»Ko gre za otroke, ni predaje, mi se bomo borili naprej!« zagotavlja Aleš Primc in poudarja, da obstajajo tudi pozitivne prakse v državah, kjer so bili že uzakonjeni tovrstni zakoni. Starši se organizirajo in dosegajo velike uspehe. Takšen zgleden primer je Florida v ZDA, kjer so že pognali aktiviste LGBTQA+ iz šol, hkrati se je ukinilo državno financiranje njihovih programov itd. Na enak način bo sledil upor v Sloveniji, napoveduje Primc, ki že napoveduje preučitev pravnih sredstev za pritožbo glede spornih sprememb družinskega zakonika na Evropsko sodišče.

Avtor: Lucija Kavčič

Tekst je bil prvič objavljen v reviji Demokracija

Zadnje novice