Občina Cerknica prijazna za prebivalce in obiskovalce

V Postojni so13. oktobra 2021 podelili priznanja sodelujočim v natečaju Moja dežela, lepa in gostoljubna, ki ga pripravlja Turistična zveza Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Med letošnjimi prejemniki priznanj v kategoriji manjše mesto je bila tudi Cerknica.

V tej kategoriji je bilo nominiranih 16 manjših slovenskih mest, zmagovalec v kategoriji je bilo mesto Radlje ob Dravi, drugo mesto je pripadlo Cerkljam, na tretjega pa se je uvrstila Cerknica. Priznanje je prevzel župan občine Marko Rupar, ki je ob tej priložnosti dejal, da priznanji Turistične zveze Slovenija tako za Učno pot Drvošec, ki sta ga občina Cerknica in Notranjski regijski park prejela leta 2020, kot tudi na letošnjem izboru za Cerknico kažeta, da se občina razvija v pravo smer.

Trajnostne povezave

In ta smer kaže proti butičnemu, trajnostnemu turizmu, prijaznemu do okolja in ljudi, ki jim občina z infrastrukturnimi projekti in drugimi pridobitvami ponuja visoko kakovost življenja. O tem simbolno priča tudi nova kolesarska povezava od Cerknice do Dolenjega Jezera, ki jo je župan slavnostno odprl 17. septembra 2021 v družbi državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča in direktorja Notranjskega regijskega parka (NRP) Matevža Podjeda. Skupna vrednost investicije je 631.000 evrov, Evropska unija in ministrstvo za infrastrukturo sta zagotovila slabih 100.000 evrov, preostanek pa je krila občina iz občinskega proračuna. Kot je dejal župan, so v Cerknici na kolesarsko povezavo čakali več desetletij, zato upa, da jo bodo tako domačini kot turisti pogosto uporabljali in se proti Cerkniškem jezeru raje kot z avtomobilom odpeljali s kolesi, skiroji, z rolerji ali pa se odpravili peš. V občini Cerknica upajo, da bo k temu cilju pripomoglo tudi zaračunavanje parkirnine na parkirišču Jezero. Parkirnina se je začela zaračunavati v nedeljo, 19. septembra 2021. V obdobju od 1. marca do 30. septembra je parkirišče plačljivo od 7. do 18. ure, v obdobju od 1. oktobra do konca februarja pa od 9. do 16. ure. Parkiranje za osebne avtomobile je prvo uro brezplačno, vsaka nadaljnja ura pa je 2 evra. Cena parkirnine za avtodome je 5 evrov na uro. Parkirnino je mogoče plačevati tudi elektronsko, prek sporočil SMS, aplikacije in socialnih omrežij (Whatsapp, Viber, Facebook, Messenger, Apple chat). Občina Cerknica bo s tem omogočala hitrejši in učinkovitejši nadzor nad turističnim obiskom, hkrati pa s sredstvi od parkirnin zagotavljala sprotne naložbe v razvoj turistične infrastrukture.

Zgodovinska pogodba

Občina Cerknica in Notranjski regijski park sta še posebej vesela, da jima je z uspešnimi projekti, ki povezujejo turizem in varstvo okolja, uspelo pridobiti tudi državo. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, župan občine Cerknica Marko Rupar in direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjed so 7. oktobra 2021 podpisali pogodbo o državnem sofinanciranju Notranjskega parka z namenskimi sredstvi v višini 60.000 evrov za leto 2022. Čeprav je Notranjski park eno najpomembnejših območij ohranjene narave v državi, pomen presihajočega Cerkniškega jezera z Rakovim Škocjanom in s Križno jamo pa presega meje Slovenije, je bila v zadnjih dvajsetih letih skrb za te izjemne naravne vrednote prepuščena lokalni skupnosti. Kot je poudaril Matevž Podjed, je varovanje narave do zdaj financirala občina Cerknica z 92.000 evri letno. »Notranjski park je v preteklih petih letih na vsak vloženi evro iz cerkniškega občinskega proračuna pridobil 10 evrov evropskega denarja. Za nas je torej vsak sistemski vir zelo dragocen, saj nam omogoča večjo stabilnost pri ohranjanju tukajšnje izjemne narave,« je pojasnil Matevž Podjed. Tudi župana veseli, da je država začela izpolnjevati svojo dolžnost, pri tem pa ni pozabil pohvaliti ministra Vizjaka in njegove ekipe za operativnost in dialog z lokalnimi skupnostmi. »Slovenija ima srečo, da je po raznovrstnosti narave tako bogata. Slovenija nima težav s tem, da bi imela premalo naravnih območij, temveč s tem, kako učinkovito upravljati z obstoječimi naravnimi vrednotami. Notranjski park s Cerkniškim jezerom je nacionalno pomembno območje, tu so neverjetne specifike narave, zato se zavedamo, kako pomembna je skrb zanjo, in smo jo pripravljeni podpreti še mi,« je dejal minister. Tako naj bi Notranjski regijski park država tudi dolgoročno sistemsko financirala. Pogodbo so akterji podpisali z jezerskim trsjem kot simbolom Cerkniškega jezera.

Odgovornost lokalnih skupnosti

Ponašati se z biotsko raznovrstnostjo, s številnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ter z obsežnim zavarovanim območjem pa pomeni za lokalno skupnost tudi veliko odgovornost. Veliko težavo predstavljajo komunalno neopremljena naselja, za drage investicije pa v občinskih proračunih na žalost zmanjka denarja. Minister Vizjak je obljubil, da bo za komunalno opremljanje naselij sredstva na razpisih namenjala tudi država. Občina Cerknica si obeta, da ji bo vsaj nekaj sredstev za zgraditev kanalizacije za Selšček in Begunje pri Cerknici uspelo pridobiti od države. 15. oktobra 2021 je župan podpisal pogodbo za graditev fekalne kanalizacije za naselji Selšček in Begunje pri Cerknici v skupni dolžini skoraj 11 kilometrov in graditev štirih črpališč. Kanalizacijski sistem Selšček in Begunje pri Cerknici bo priključen na centralno čistilno napravo v Dolenji vasi. V sklopu del bo obnovljenih tudi 3,3 kilometra vodovodnega omrežja in 267 vodovodnih priključkov. Ocena investicije je bila dobrih 5,6 milijona evrov, po izvedenem javnem razpisu pa pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 4,8 milijona evrov. Investicijo bo za zdaj krila občina Cerknica iz občinskega proračuna. S tem bodo omogočili 313 objektom v Selščku in Begunjah pri Cerknici priklop na kanalizacijo, v sklopu projekta pa bo obnovljen tudi vodovodni sistem, ki bo 900 prebivalcem tega dela občine zagotovil kakovostnejšo preskrbo z vodo. Graditi bodo začeli že v prihodnjih tednih, projekt pa bo končan novembra 2023.

Avtor: Maruša Opeka

Tekst je bil prvič objavljen v reviji Demokracija

Zadnje novice