Migracije povzročajo težave od uličnih incidentov do upadanja kakovosti izobrazbe

Množične migracije se širijo po Evropi in predstavljajo velik izziv na različnih družbenih področjih. Od incidentov, ki se začenjajo pojavljati tudi v Sloveniji, pa do težav v šolah in izobraževalnih ustanovah migracije povzročajo škodo predvsem domačemu prebivalstvu.

V Sloveniji se šele v zadnjih letih srečujemo z večjim številom migrantov neevropskega izvora. Vendar pa lahko ob pogledu na evropske države, ki že desetletja uvažajo tujce, ugotavljamo, da je integracija nemogoča in da množične migracije ne prinašajo nekakšne domnevno pozitivne raznolikosti ali gospodarske rasti, temveč škodijo domačemu prebivalstvu. Nasilje, umori, posilstva, neredi, uničevanje družbene kohezivnosti, vse to so posledice migracij. Migranti so prav tako breme na plečih davkoplačevalcev. Vendar pa osrednji mediji in evropske vlade, razen kakšne izjeme, trdoglavo vse to zanemarjajo in mislijo, da je rešitev stopnjevanje uvažanja migrantov. Zdi se, kot da problem rešujejo tako, da ga povečujejo, in upajo, da se bodo stvari uredile same po sebi, čeprav je jasno, da se tudi nove generacije tujcev, rojene v Evropi, nikakor ne prilagajajo ali integrirajo. Velikokrat so še bolj privržene svoji religiji in kulturi, ki ni kompatibilna z evropsko miselnostjo. Skratka, negativne posledice migracij iz leta v leto prihajajo vse bolj do izraza na različnih področjih.

Naseljevanje ilegalcev v luksuzna študentska stanovanja

Ena od držav, ki ima vsekakor velike preglavice z migracijami, je Združeno kraljestvo. Čeprav britanska vlada, na čelu katere je Rishi Sunak, potomec indijskih migrantov, obljublja strožje ukrepe na področju nezakonitih migracij, se te nadaljujejo. Sicer so se nezakoniti prehodi migrantov zmanjšali za približno 21 odstotkov, saj je lansko leto ob istem času v Združeno kraljestvo prišlo čez Rokavski preliv 25.000 ilegalcev, letos pa 20.200 do konca avgusta. V tej luči je še toliko bolj zaskrbljivo dejstvo, da je bilo v Sloveniji do konca julija zabeleženih kar 26.871 nezakonitih prehodov meje, torej smo »prehiteli« Britance. Vendar pa se na Britanskem otočju število migrantov kopiči iz leta v leto, tako da jih je vlada začela naseljevati na račun davkoplačevalcev kar v hotele, in kot kaže sedaj, tudi v stanovanja, namenjena študentom. Študenti neke angleške univerze, ki so podpisali pogodbo o najemu stanovanj in celo že vnaprej plačali, da bi se septembra vselili, so bili obveščeni, da bo notranje ministrstvo v prestižna stanovanja naselilo nezakonite migrante. O tem jih je obvestilo podjetje Prestižno študentsko življenje, ki je lastnik stanovanj. Tako je 168 študentov ostalo na cesti, ilegalci pa se bodo naselili v luksuzna stanovanja. Gre le za en primer, kako množične migracije in nespametno ravnanje vlade, ki jo vodi potomec migrantov, dejansko ovira življenje domačinov. Sicer je v prej omenjenem primeru naseljevanja ilegalnih migrantov v hotele britanska vlada le spremenila pristop, potem ko se je razvedelo, da stanejo tovrstne nastanitve prišlekov davkoplačevalce kar dobrih šest milijonov na dan. Tako naj bi ilegalce sedaj preselili na »skromnejše« lokacije.

V Nemčiji vse več otrok, ki ne znajo nemško

Migracije povzročajo škodo na področju izobraževanja tudi v Nemčiji, in sicer že v vrtcih, saj med predšolskimi otroki eden od petih prihaja iz gospodinjstva, v katerem ne govorijo nemško. To pa povzroča težave v učilnicah in v vrtcih. Dramatične demografske spremembe so povzročile upadanje kakovosti izobrazbe v zadnjih desetih letih. Ključni dejavnik pri tem naj bi bil neuspeh pri vpeljavanju migrantskih otrok v izobraževalni sistem. Mnogi med njimi komaj razumejo in govorijo nemško, prihajajo pa iz domov, kjer za učenje nemščine ni dovolj interesa. To so novi izzivi, s katerimi se morajo soočati učitelji in šole, ki obstajajo le v multikulturnih družbah. Težava pa je tudi v tem, da že tako primanjkuje kadra na področju izobraževanja. V nedavni študiji Iniciative novega prostega družbenega trga, ki se posveča temu vprašanju, lahko beremo: »Populacija učencev je postala veliko bolj heterogena. Število učencev z migrantskim izvorom je naraslo kot tudi število četrtošolcev in otrok z nenemškim maternim jezikom.« Leta 2021 je bilo predšolskih otrok, ki doma ne govorijo nemško, že 21,1 odstotka. Ob tem so se pojavljali tudi predlogi, da se problem reši preprosto tako, da začnejo uvažati tudi učitelje, hkrati pa naj se šole ne bi več toliko osredotočale na nemški jezik.

Na Hrvaškem proti migrantskem centru

Kot vidimo, povzročajo množične migracije poleg konfliktov težave tudi na drugih področjih v družbi. Te težave se lahko kmalu pojavijo tudi v Sloveniji. Sicer pa se težave z migranti pojavljajo tudi v naši soseščini. Konec avgusta je tako na Hrvaškem potekal protest proti graditvi novega migrantskega centra v kraju Dugi Dol kod Krnjaka, kjer so domačini pokazali, da nasprotujejo idejam ministrstva za notranje zadeve, da na področju nekdanjega vojaškega poligona Skradska gora zgradi center za migrante. Hkrati je svetnica Jasna Lasić iz občinskega sveta Barilovića, ene od občin, na območju katere naj bi bil zgrajen center, sprožila peticijo in že prvi dan zbrala dobrih dvesto podpisov proti graditvi tega centra. Peticijo namerava vročiti ministrstvu in s tem pokazati tudi, da ne drži, da ta kraj ni naseljen in je zato primeren za takšen center. Za medije je dejala: »Zvedela sem, da je gradnja v načrtu in da bo imel kamp na začetku prostor za naselitev 1.500 ljudi. Postavljenih naj bi bilo sprva 50 in kasneje kar še 500 bivalnih zabojnikov. Kamp naj bi bil odprtega tipa, imel naj bi tudi ambulanto. Sem naj bi vozili migrante, ki jih je treba popisati. Tiste, ki bodo zaprosili za azil, bodo premestili v azilne centre, drugi pa bodo dobili dokument, ki velja deset dni in z njim lahko potujejo čez Hrvaško.« Oglasil se je tudi župan Krnjaka, druge občine, ki je prav tako na območju, kjer nameravajo zgraditi migrantski center. Rekel je, da imajo domačini do zdaj slabe izkušnje z migranti, kar vključuje kraje, smetenje in vlome. Dodal je, da občina ni pripravljena na takšen center.

Incident z migranti v Ljubljani

Tudi pri nas imamo vse več težav z migranti, ki so naseljeni v azilnih domovih in centrih. Zadnje čase se pojavlja vse več ugibanj glede resničnega stanja v azilnem domu na Viču v Ljubljani. Nedavno naj bi bilo prišlo celo do spopada, v katerem naj bi bili migranti z ostrim predmetom ranili slovenskega državljana. Tudi prebivalci Viča se vsakodnevno srečujejo z migranti, ki se potikajo okoli azilnega doma, mnogi naj bi bili zaskrbljeni za varnost svoje soseske. Osrednji mediji o tem molčijo, medtem ko prestolnica postaja vse bolj nevarna in podobna multikulturnim zahodnoevropskim mestom. Bo moralo priti do kakšnega hujšega zločina ali incidenta, da bodo glede migrantske problematike oblasti začele ustrezno ukrepati? O dogajanju na Viču bomo sicer obširneje poročali v naslednji številki tednika Demokracija.

Avtor: Andrej Sekulović

Tekst je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija

Zadnje novice