Ministrstvo povečuje sredstva za kulturo v Pomurski regiji

Ministrstvo za kulturo bo v letih 2021 in 2022 s 348.211,63 evra finančno podprlo obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela nepremične kulturne dediščine v Pomurski regij, kjer se je 23. novembra v okviru vladnega regijskega obiska mudil minister za kulturo Vasko Simoniti.

Finančna podpora ministrstva za kulturo bo razdeljena med sakralno in profano stavbno dediščino. Že letos pa so začeli s pripravami na obnovo najstarejšega dela negovskega gradu, imenovanega Stari grad, vključno s parkom okoli njega. Obnova bo stala 8 milijonov evrov in bo financirana iz sredstev Evropske unije. Predvidevajo, da bo obnovljeni grad za obiskovalce odprt leta 2026. Med odobrenimi projekti na področju nepremične kulturne dediščine je tudi obnova in rekonstrukcija Lendavskega gradu, ki ju bo ministrstvo sofinanciralo z 200.000 evri. Poleg tega ministrstvo letos sofinancira delovanje in program Galerije-muzeja Lendava, ki deluje v Lendavskem gradu, s 45.186 evri. Eden vidnejših projektov Galerije-muzeja Lendava so vsakoletne razstave del svetovnih velikanov likovne umetnosti, kakor so Rembrandt, Picasso, Miró, Dalí, Goya, Munch, Picasso, Chagall, Hundertwasser in de Chirico. V Pomurski regiji delujeta še Pomurski muzej Murska Sobota, ki je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične kulturne dediščine Pomurja, in Galerija Murska Sobota, ki zbira in v svoji stalni zbirki, ki obsega že 686 umetnin, predstavlja predvsem dela pomurskih akademskih likovnih umetnikov. Ministrstvo dejavnost vseh treh pomurskih muzejev in galerij v letu 2021 sofinancira z 689.251 evri.

Številna sofinanciranja

Enota Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti bo dobila nove prostore, ki bodo vključevali arhivska skladišča, čitalnico, predavalnico, razstavišče, knjižnico, delovne prostore, razpraševalnico, konferenčno sobo in druge funkcionalne prostore, zato bo investicija vredna 4 milijone evrov, gradbena in obnovitvena dela pa se bodo začela leta 2022. Ministrstvo si v tej regiji prizadeva okrepiti tudi knjižnično dejavnost, zato letos sofinancira delovanje štirih pomurskih knjižnic z 322.048 evri. Velja omeniti, da sta se v Pomurski regiji uveljavili dve mednarodni kulturnoumetniški prireditvi – festival sodobnega plesa Front@, ki ga organizira zavod Flota, in Grossmannov festival grozljivih filmov. Slednji je na letošnjem programskem razpisu prejel 32.133,39 evra za obdobje 2021–2023. Sredstva za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov, skupaj 61.277,23 evra, so letos za zagotavljanje ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje različnih dejavnosti prejele tri občine. Občina Murska Sobota bo z dodeljenim denarjem obnovila in posodobila stavbo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. V Pomurski regiji deluje 72 medijev – štiri televizije, štirje radii, 38 tiskanih medijev in 26 elektronskih. Na rednem letnem razpisu za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, pomembnih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, je letos skupaj 374.781,84 evra dobilo deset od enajstih na razpis prijavljenih medijev.

Obisk v Pomurju

Po seji vlade, ki je na dan vladnega obiska 23. 11. potekala v dvorcu Rakičan, je minister za kulturo Simoniti obiskal Pomurski muzej Murska Sobota, kjer ga je sprejela direktorica muzeja Metka Fujs. Pogovarjala sta se o številnih dejavnostih, ki jih organizirajo v muzeju, in prihodnjih načrtih, nato pa je minister Simoniti nadaljeval obisk v občini Apače, kjer se je srečal s tamkajšnjim županom Andrejem Steyerjem. Ogledala sta si dvorec Freudenau v Črncih oziroma Meinlov grad, ki ga namerava občina Apače obnoviti. Gre za stavbo, ki je bila nekdaj last kavnega mogotca Juliusa Meinla z Dunaja. Obisk v pomurski regiji se je končal z javno tribuno v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, na kateri se je predsednik vlade skupaj z ministri srečal z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

Avtor: Lucija Kavčič

Tekst je bil prvič objavljen v reviji Demokracija

Zadnje novice