Župan Lendave Janez Magyar : »Marsikatero drzno investicijo lahko pripeljemo tudi v manjše kraje«

Janez Magyar si kot župan Lendave prizadeva za razvoj te obmejne občine in tudi za čezmejno sodelovanje. Da kandidira za poslanca Državnega zbora RS se je odločil zato, ker za svoje kraje želi storiti še več.

Gospod Magyar, opravljate funkcijo župana Lendave. Kaj vse ste v občini postorili do sedaj?

Magyar: Zelo sem hvaležen, da so mi občani z izvolitvijo za župana izkazali zaupanje. V tem županskem mandatu sem si prizadeval za izboljšanje kakovosti življenja naših občank in občanov. Predvsem sem si prizadeval, da bi zmanjšali izseljevanje mladih. Naj omenim, da smo v tem času izredno veliko vlagali v obnovo občinskih objektov, ki so bili v preteklosti zanemarjeni in prepuščeni zobu časa. V teh objektih imajo svoje prostore različna društva in krajevne skupnosti, in sicer za delovanje, druženje, za izvajanje različnih prireditev. Veliko pobud občanov je bilo glede prenove občinskih cest. Teh smo se lotili intenzivno in sanirali smo tudi poljske poti pa tudi mostove in manjše prehode. Gradimo tudi na področju izobraževanja – prizidek k Dvojezični osnovni šoli I Lendava. Investicijo je pravzaprav omogočila ta vlada, ki je z javnim razpisom za sofinanciranje, na katerem smo bili uspešni, omogočila izvedbo projekta.

Ponosni smo tudi na posodobitev velikega dela javne ulične razsvetljave. Ravno v tem mandatu smo s posodobitvijo prihranili toliko električne energije, da lahko že letos iz prihranjenega denarja vzpostavljamo nove javne razsvetljave. Vsekakor moram izpostaviti še podpis pogodbe s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije o nakupu zemljišč za graditev prvih najemnih stanovanj v Lendavi, saj moramo zagotoviti mladim osnovne pogoje, da se ne bodo izseljevali.

Kot župan najbolje poznate svoj kraj. Kako bi ga opisali?

Magyar: Kraj ima veliko potenciala tudi na področju turizma. Leta 2019 smo med drugim izvedli inovativni projekt Razpršeni hotel Vinarium. V tem projektu so tisti, ki so iz različnih vzrokov posekali svoje vinograde, dobili priložnost, da so zidanice obnovili in jih prilagodili za turiste. Imamo pa tudi veliko atraktivnih vsebin na področju kulture in športa ter turistične atrakcije, kot je razgledni stolp Vinarium (in v kratkem tudi Zipline Vinarium), gradila se bo tudi čokoladnica. V našem kraju je dolga tradicija dela in skrbi na kulturnem področju. Gostje si lahko ogledajo lendavski grad, Galerijo-Muzej Lendava, Sinagogo, Gledališko in koncertno dvorano, meščansko hišo in še kaj. Nekoč je bil ta kraj predvsem veliko industrijsko območje z Nafto Lendava. S propadom podjetja pa so priložnost našla nova, manjša podjetja in tudi večja domača ter tuja, ki so spoznala potencial Lendave. Izkoriščamo tudi danosti podzemlja z geotermalno energijo za različne namene.

Je težko voditi tako občino, kot je Lendava?

Magyar: Nikakor ne. Uživam v svojem delu in med ljudmi. Občino smo ne nazadnje odprli za občane – svojo telefonsko številko imam javno objavljeno in sem dostopen vsem. To je zame tudi prednost, saj neposredno vidim, kako občani ocenjujejo moje delo, lahko mi neposredno razložijo svoje težave in mi posredujejo predloge, pripombe ali zahvale.

Kaj vas v kraju najbolj pritegne?

Najbolj me pritegne prečudovita pokrajina – imamo reko, potoke, ravnico, polja in lendavske griče, na katerih pridelujemo odlično vino. Danosti so izjemne. Le delati je treba na tem, da jih izkoristimo in gostom ponudimo največ, kar lahko.

Občina Lendava meji na dve državi, Madžarsko in Hrvaško. Kako sodelujete z njima?

Magyar: Da občina meji na dve državi, je seveda prednost. Občina Lendava ima s hrvaškim Murskim Središčem podpisan celo sporazum o sodelovanju. Sodelujemo tudi z drugimi, s Svetim Martinom na Muri, Selnico in tudi Čakovcem. Vsekakor mi je v čast, da imamo možnost sodelovanja na širšem območju, tudi z Medžimurskim okrožjem, s katerim smo nedavno pripravili načrte za poglobljeno sodelovanje med našimi kraji; v načrtu imamo veliko projektov, s katerimi se bomo prijavljali na čezmejne javne razpise. Prav tako se povezujemo z občinami na madžarski strani. Z mestoma Monošter in Zalaegerszeg smo pobrateni, dobre odnose pa imam tudi z županoma.

Je vaša prepoznavnost v občini pri kandidaturi za poslanca prednost ali slabost?

Magyar: Moja prepoznavnost v občini je še iz časa, ko sem bil podjetnik. Verjamem, da so občani v meni prepoznali pozitivne lastnosti, in menim, da to lahko dojemam kot prednost. Upam, da občani prepoznajo, da se zares trudim za pozitivne stvari, da povezujemo, gradimo – in ne rušimo –, da smo odprti za sodelovanje z vsemi, tudi z drugimi občinami v regiji, in da smo aktivni tudi v čezmejnem povezovanju. V svojem delu uživam in ravno zato imam veliko energije in lahko veliko delam. Živim za to, da bi naše kraje uvrščali med uspešnejše, da si postavljamo vse višje cilje in drzne načrte. S svojim delom si prizadevam dokazati, da niso samo velika mesta tista, ki privlačijo investitorje, ampak so lahko privlačni tudi manjši kraji. Pomemben je skladen regionalni razvoj vseh lokalnih skupnostih. Država mora prisluhniti temu in prav zato sem se odločil, da kandidiram za poslanca. S svojim prizadevanjem sem dokazal, da lahko s trudom in seveda s pomočjo vlade pripeljemo marsikatero drzno investicijo tudi v manjše kraje. In to je tudi prav, saj je škoda vsakega dobrega delavca, ki se zaradi službe seli v večje kraje. Verjamem, da imajo tudi manjši kraji priložnosti za nadgrajevanje.

Kako pomembno je, da Lendava v državnem zboru dobi poslanca?

Magyar: V svojem mandatu sem okusil, kaj vse je potrebno, če želiš neki kraj postaviti na višji nivo. V prejšnjih letih je bilo težko, ko sem moral brez pomoči vzpostavljati stike z ministrstvi in državnimi institucijami, potrebnega je bilo veliko več napora in časa, da sem prodrl do potrebnih institucij, da so se lahko začeli pogovori za reševanje nekaterih situacij. Če dobi občina ali regija svojega poslanca, je pot do teh stikov lažja.

Kako se po vašem mnenju razvija Prekmurje?

Magyar: Prekmurje je že od nekdaj potisnjeno na rob, vendar poskuša z angažiranjem sposobnih, delovnih ljudi dohiteti razviti del države in se mu priključiti. Še veliko moramo postoriti, a imamo tudi veliko možnosti – za turizem imamo odlične lokacije in neokrnjeno naravo. Tudi kmetijstvo je naša prednost in seveda tudi bližino državne meje je treba pametno izkoriščati. Dokazujemo se, ko se pojavljajo svetovne krize, kot sta epidemija in vojna, ko sodelujemo s partnerji in tako dosegamo veliko boljše rezultate.

Vas pri vašem političnem delovanju podpira tudi družina? Vaš sin je prav tako član SDS.

Magyar: Brez podpore družine se ne bi podal niti v kandidaturo za župana. Hvaležen sem tudi sinovoma, da s prevzemom mojega podjetja nadaljujeta pot družinskega podjetništva. V poslovanje vključujeta lokalne dobavitelje, zato sem na njuno delo resnično ponosen, saj omogočata, da širši skupnosti ponujamo tiste kvalitete in delavnost, ki sem jih pred leti sam vzpostavil. Moja sinova sta po novem tudi člana Slovenske demokratske mladine (SDM). Vsi imamo radi naš kraj, domovino in Prekmurje. In ljudem želimo povedati, da smo tu zaradi njih in da gradimo Slovenijo, gradimo Prekmurje.

Biografija

Janez Magyar se je rodil 24. oktobra 1968 v Murski Soboti; do izvolitve za župana Občine Lendava leta 2018 je bil zaposlen v gospodarstvu. Po končani osnovni šoli v Lendavi je šolanje nadaljeval na Srednji trgovski šoli v Murski Soboti in izobraževanje končal leta 1986. Leta 1990 je pridobil še 5. stopnjo izobrazbe za trgovskega poslovodjo, leta 2011 pa diplomiral na Višji strokovni šoli Murska Sobota v izobraževalnem programu ekonomist, smer komercialist. Danes je lendavski župan; na lokalnih volitvah leta 2018 je zmagal kot skupni kandidat strank SDS in NSi.

Avtor: Mitja Grmovšek

Tekst je bil prvič objavljen v reviji Demokracija

Zadnje novice