V občini Lenart se zavedajo pomembnosti sodelovanja in domoljubja

Občina Lenart je središče Slovenskih goric. Danes šteje 8.500 prebivalcev in ima dve krajevni skupnosti, Lenart in Voličino. Kot nam je dejal župan Lenarta mag. Janez Kramberger, ki smo ga na oblačen januarski dan obiskali v središču tega prijetnega mesteca, gre za občinsko, kulturno, upravno, zaposlitveno in tudi nakupovalno središče Slovenskih goric.

 V Lenartu so upravna enota, sodišče in zdravstveni dom. Prav tako je v tem naselju več kot 4.000 delovnih mest. Za svoj razvoj se lahko občina zahvali tudi svoji legi ob avtocesti, ki iz Maribora pelje proti Madžarski. Lenart se lahko pohvali tudi z naraščanjem števila prebivalcev, saj se je v to mesto priselilo veliko mladih družin. V  skladu s tem pa občina gradi individualne in večstanovanjske objekte. Zaradi razvoja kraja je v industrijski coni začelo zmanjkovati prostora, tako da bo letošnji občinski prostorski načrt vključeval njeno širitev, da bi zadovoljil potrebe občine.

Mesto na križišču

Lenart je pravzaprav na križišču med Mariborom, Ptujem, Radgono in avstrijsko mejo, od vseh teh krajev pa je oddaljen približno 20 minut, zaradi česar gre za precej uspešen kraj in zanj vlada veliko zanimanje. Hkrati ima nizko brezposelnost, saj je ponudba dela precejšnja tudi v sami občini, kljub temu pa v teh krajih zaradi bližine meje veliko ljudi dela v Avstriji. Župan, ki se mu izteka že četrti mandat, poudarja, da razvoj v občini teče v skladu z zastavljenimi cilji skupnosti. V občinskem svetu je sedem svetniških skupin, ki med seboj dobro sodelujejo, in čeprav ne gre za koalicijo, sprejemajo večino odločitev soglasno. Kot pravi župan Kramberger, vsi razumejo, da so znotraj politike v lokalni skupnosti in pričakovanj prebivalstva pomembni predvsem razvoj, komunalna infrastruktura, urejeno šolstvo, zdravstvo in seveda dobro počutje ljudi ter normalen potek vsakdanjega življenja.

Župan zadovoljen z zdajšnjo vlado

Župan Kramberger je bil dolgoletni poslanec v državnem zboru, pohvali pa se lahko tudi s tem, da je bil v prvi osamosvojitveni tridomni skupščini. V tem času je spoznal veliko ljudi in tudi samo delovanje države. Prav tako mu ne primanjkuje izkušenj na mednarodnem parketu, saj je bil v državnem zboru predsednik komisije za Slovence po svetu in član odbora za mednarodne odnose. Tovrstne izkušnje in poznanstva mu danes pomagajo predvsem pri dobrem sodelovanju z zamejci iz avstrijske Štajerske. Župan je ponosen, da je bil lahko dejaven v času, ko je Slovenija dosegla osamosvojitev in kasneje ob vstopu v Evropsko unijo. Predvsem poudarja, da je šlo za lepe trenutke, ko je bil državni zbor veliko bolj povezan, poslanci pa so ne glede na politično pripadnost drug do drugega izkazovali več strpnosti in spoštovanja kot danes. Kot nam je dejal, danes ob spremljanju politike v državnem zboru pogreša prav to. Tisti, ki so kandidirali in so bili izvoljeni, da bi naredili nekaj za našo domovino ali za svoje lokalne skupnosti, morajo po mnenju župana delati v njihovem interesu. »V demokratični družbi se morajo drugače misleči usklajevati in med seboj pogovarjati ter iskati dobre rešitve,« dodaja. Župan hkrati v svojem četrtem mandatu na podlagi lastnih izkušenj pravi, da je zdajšnja vlada v primerjavi z drugimi vladami pokazala izreden posluh do lokalnih skupnosti. To po njegovem mnenju ugotavljajo tudi drugi župani. Pri tem poudarja, da se razvoj države začne na lokalni ravni.

Župan Kramberger

Razvoj občine

Občina proračun že vrsto let sprejema s soglasjem. Po županovem mnenju pa je dolžnost župana in občinske uprave izpeljati pomembne dokumente v skladu z voljo ljudstva, ki jim je zaupalo vodenje občine. Zato si župan in občinska uprava prizadevata, da se obe krajevni skupnosti v občini razvijata skladno. Pred leti je tako občina obnovila središče Lenarta in uredila ceste, kolesarske poti, pločnike, kanalizacijo, javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo. Letos želijo urediti središče Voličine. V lanskem letu je bil odobren projekt graditve kolesarskih poti v Slovenskih goricah, katerega cilj je povezati poti za kolesarje, ki tečejo iz mestnega jedra Lenarta v sedem smeri proti sosednjim občinam. Projekt bodo končali do leta 2023 in tako omogočili brezskrbno in prijetno kolesarjenje v sosednje kraje. Prav tako sta bila v Lenartu zgrajena dva velika nakupovalna centra, zaradi česar je Lenart tudi nakupovalno središče Slovenskih goric, kamor prihaja nakupovat več kot 20.000 ljudi iz okoliških krajev. V industrijsko cono je prejšnje leto investiralo tudi podjetje Preklade d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo prefabriciranih betonskih izdelkov za graditev hiš in stanovanj in bo v začetku letošnjega leta začelo poskusno obratovati. V industrijski coni pa poteka izdelava lesenih unikatnih stanovanjskih hiš po naročilu. Sicer je v Lenartu največji zaposlovalec podjetje TBP, oziroma Tovarna bovdenov in plastike, ki deluje predvsem na evropskem trgu avtomobilske industrije in zaposluje približno tisoč ljudi.

Spomeniki domoljubju

Župan Kramberger je s soglasno potrditvijo svetnikov na Zavrhu odkupil Stupičevo vilo, v kateri je prebival general Rudolf Maister, ko se je mudil v tem kraju, ki ga je rad obiskoval. Občina je v vili s pomočjo domačih zgodovinarjev uredila spominsko sobo generala Maistra. Ob obisku Stupičeve vile si lahko ogledamo zgodovinsko pot od pomladi narodov do osamosvojitve Slovenije s poudarkom na delu Rudolfa Maistra, ki je predstavljen ne le kot borec za severno mejo, temveč tudi kot pesnik, ljubitelj knjig in slikar. Ker župan in občina razumeta pomembnost domoljubja, so v Lenartu ob 25-letnici slovenske državnosti poimenovali mesti park po dr. Jožetu Pučniku, ki ga je imel župan Kramberger priložnost tudi osebno spoznati. Leta 2021 pa so ob 30-letnici slovenske neodvisnosti v središču Lenarta postavili spomenik, ki mu pravijo steber slovenske državnosti. Ob tem župan poudarja: »Želimo, da nas ta simbol poveže,« in dodaja da moramo domovino imeti radi.

Avtor: Andraž Grad

Tekst je bil prvič objavljen v reviji Demokracija

Zadnje novice