Selnica ob Dravi ima velike možnosti za turizem

Občina Selnica ob Dravi leži v Dravski dolini ob reki Dravi, ki je igrala pomembno vlogo pri nastanku, zgodovini in samem razvoju te občine. Selnico ob Dravi obkrožajo naravne lepote in slikoviti hribi, saj jo na jugu obdaja predalpsko hribovje Pohorje, na severu pa hribovje Kozjak. Občina meji tudi na Avstrijo.

Naselje Selnica ob Dravi, ki je tudi središče občine, leži v dolini, hkrati pa vključuje tudi tri bolj hribovita naselja; Gradišče na Kozjaku, Sveti duh na Ostrem vrhu in pa Slemen, ki se deli na Zgornji in Spodnji Slemen. Omenjeni zaselki so tudi zanimivi za pohodnike, saj poleg čudovitih razgledov in zelene narave ponujajo tudi turistične znamenitosti in dejavnosti. Selnica ob Dravi se kot kraj prvič omenja v tisoč let starih zgodovinskih virih, samostojna občina pa je postala šele leta 1998, ko se je nekdanja občina Ruše razdelila na več občin.

Velike možnosti za turistične dejavnosti

V preteklosti je razvoj Selnice ob Dravi zaznamovala predvsem hidroelektrarna Fala na Dravi, ki je bila prva hidroelektrarna v tem delu Evrope, obratovati pa je začela leta 1918. Njeno odprtje je takrat prineslo dodaten razvoj, danes pa v občini prevladuje sadjarstvo, predvsem pridelava jabolk in jabolčnih izdelkov. Jabolko je tako pomemben simbol občine in je tudi v njenem grbu. Razen s tem povezanega kmečkega turizma, ki obiskovalcem ponuja zelo kvalitetno sadje, turistična dejavnost v občini še ni močno razvita, se pa to spreminja, odkar občino vodi županja dr. Vlasta Krmelj, ki se posveča možnostim, ki jih ima občina predvsem zaradi vabljivega naravnega okolja. Prelepa hribovita narava, ki obkroža Selnico ob Dravi, je pravi biser za pohodniške izlete in oddih od mestnega vrveža. Okoliški hribi so primerni za pohodništvo, dolina pa je kot nalašč za sproščeno kolesarjenje ob Dravi in izlete. Vendar pa v zadnjih dvajsetih letih takšnim dejavnostim niso posvečali prevelike pozornosti, zato občina nima urejenih in označenih poti in stez. V občini tudi ni velike ponudbe turističnih dejavnosti, razen že omenjenega kmečkega turizma. Vendar pa se v zadnjih treh letih pod vodstvom županje Krmeljeve občina bolj ukvarja tudi s turizmom in z možnostmi, ki jih na tem območju ponujajo geografska lega in naravne lepote Selnice ob Dravi.

Županja dr. Vlasta Krmelj: »Skrb za gibanje je skrb za zdravje.«

Ureditev poti za pešce in kolesarje

Poleg razvoja turizma je poglavitna naloga, ki si jo je zadal občinski svet, ureditev varnih poti za pešce in kolesarje. Pomanjkanje pločnikov predstavlja precejšnjo težavo za občino, ki se razteza ob državni cesti prvega reda med Mariborom in Dravogradom. Občina je zato zelo prometna, saj se na dan povprečno skozi Selnico ob Dravi pelje več kot 180 priklopnih tovornjakov. Razen centra večji del občine nima urejenih pločnikov, zato se je rešavanju te težave županja posvetila v svojem mandatu, ki se je začel leta 2019. Ureditev pločnikov ter poti za pešce in kolesarje je eden njenih glavnih ciljev. Županja se je odločila za postopno graditev, tako da je v vsakem letu zgrajenih nekaj sto metrov pločnika za pešce. Njihovo urejanje občina usklajuje z državo, saj je ureditev pločnika ob državni cesti pravzaprav naloga države. Zaradi že omenjenega turističnega potenciala in predvsem zaradi zagotavljanja udobnejšega življenja za občane pa županja ne zanemarja niti ureditve pohodnih poti in kolesarskih stez. Pri tem se sooča s tem, da take poti potekajo predvsem po zasebnih zemljiščih. Domačini jih že uporabljajo, vendar pa niso primerne za turizem. V preteklih letih občina ni poskušala teh zemljišč prenesti v svojo last, zato se je s to nalogo spoprijela zdajšnja županja, ki se ta čas pogovarja z lastniki teh zemljišč in skuša doseči čim boljšo ureditev teh poti za kolesarje in pešce.

Novi vrtec in športna dvorana

Pod sedanjo županjo se občina trudi, da bi zagotovila čim bolj zdravo in prijetno okolje za mlade družine. Selnica ob Dravi je že blagoslovljena s precejšnjim številom otrok, saj jih šteje več kot 180, zato načrtuje graditev novega vrtca (zdajšnji je star že 46 let) in športne dvorane. Županja poudarja, da urejen vrtec pomeni tudi mlade družine in razvoj. Tako je občina kupila dobrih 12.000 kvadratnih metrov zemljišča, na katerem bo zgradila nov vrtec, športno dvorano in zunanja športna igrišča. Po besedah županje gre za nadvse pomemben projekt predvsem zato, ker si že od začetka mandata prizadeva, da bi njena občina postala ena najbolj zdravih občin v Sloveniji. Občanom tako želi omogočiti čim več gibanja, saj pravi, da je »skrb za gibanje skrb za zdravje«. Tako bo tudi novi vrtec športno gibalne narave, poseben pa bo v tem, da bo imel tudi podzemni hodnik, ki ga bo povezoval s športno dvorano. »Naš namen ni vzgojiti vrhunskih športnikov, temveč predvsem najmlajšim vsaditi ljubezen do športa,« poudarja županja Krmeljeva. Občina skupaj z vrtcem zato organizira tudi pohode in je izdala brošuro, imenovano »Mladi popotnik«, v katero lahko otroci zapisujejo svoje vtise in dogodivščine s pohodov, hkrati pa je namenjena predvsem pohodom otrok skupaj s starši in starimi starši. Tako se spodbuja zdravo življenje skupaj z družinskimi vrednotami.

V Selnici ob Dravi postopoma urejajo varne poti za kolesarje, pešce in pohodnike

Spodbujanje lokalnih umetnikov

Županja Krmeljeva je prepričana, da je treba poleg zdravja spodbujati tudi kulturo ter za svoj domači kraj ustvariti in ohranjati kulturno dediščino. Na njen predlog zato občinski svet vsako leto nameni tisoč evrov za nakup likovnih, fotografskih in ročnih del ter tako spodbuja lokalno umetnost in rokodelstvo. Vsako leto občina pozove ustvarjalce ali društva, da predlagajo svoja dela, med katerimi komisija, ki jo sestavljajo akademsko izobraženi umetniki, potem izbere najmanj dve deli, občina pa ju odkupi. S tem ustvarja zbirko, ki bo v prihodnosti, ko bo priložnost, da se v Selnici ob Dravi odpre umetnostna galerija, tam tudi razstavljena.

Avtor: A.S.

Tekst je bil prvič objavljen v reviji Demokracija

Zadnje novice